Unlock the Fast Track to Success in HR

HR SHORTCUT :

เรียนลัดทักษะเป็น "ผู้บริหาร"
สายงานด้าน Human Resources

เรียนลัดกับมืออาชีพระดับ Top ด้าน HROD โดยตรง เพราะความสำเร็จไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย หรืออยู่ในตำราเรียน

ลงทะเบียน
HR Shortcut
Folk Piyapong
Piyapong Leephulsup
HR Manager - Avient (Thailand)

หลักสูตรนี้ได้สอนให้ผมได้รู้จักตนเอง โดยทุกอย่างเริ่มจากพื้นฐาน พัฒนา และต่อยอดทุกครั้งไป ขอบคุณพี่แมนมาก การเรียนรู้จากพี่แมนช่วยพลิกชีวิตผมให้ดีขึ้นจริงๆครับ

Growth Mindset

เลือกลงทุนความสำเร็จ เรียนลัด โตก้าวกระโดดหรือรอเวลาโตตามอายุงาน รอเงินขึ้น 5-10% ในแต่ละปี?

คุณเลือกที่จะเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ ทำงานไปวันๆรอโปรโมทตามอายุงาน และปรับค่าจ้างในแต่ละปี หรือเป็นคนๆเดียวที่ลงทุนความสำเร็็จ สร้าง Fast track ก๊อบปี้ความสำเร็จให้กับตนเอง

ทำไม HR Shortcut ช่วยเติบโตก้าวกระโดด

Working Smart
fast track
Working Smart

ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จ ต้องมีคนที่สำเร็จอยู่เบื้องหลัง

อาจหาญ นิมิตรหมื่นไวย
อ่านบทความ
The#1 HROD Coach

อาจหาญ นิมิตรหมื่นไวย

ประสบการณ์ทำงานกว่า 25 ปี หลากหลายธุรกิจ ทั้งของคนไทยและต่างประเทศ  เติบโตก้าวกระโดดมาตลอด ด้วยผลงานระดับ A หรือ A+ จนก้าวมาถึงตำแหน่งผู้ช่วยกรุ๊ปซีอีโอ

ในฐานะที่ทำให้ตนเองประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และปั้นผู้อื่นให้สำเร็จแบบ Fast Track จึงนำ Key Success นั้น มาถ่ายทอดในหลักสูตร HR Shortcut เพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

ศึกษาด้าน HROD โดยตรง: จบปริญญาโทด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ จาก NIDA

ผู้บริหารระดับสูง: เป็นผู้นำองค์กร และผู้บริหารระดับสูงสายงาน HROD โดยตรง

มีประสบการณ์สร้างความเสร็จให้กับองค์กร: สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรต่างๆ จนติด SET50

เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ: เป็น CEO และเจ้าของธุรกิจ ทำให้เข้าใจธุรกิจต่างๆเป็นอย่างดี

มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย: เช่น การขาย การตลาด เทคโนโลยี ที่ช่วยสร้างความได้เปรียบ

Mark
Sompode Jirasthitpornpong
HR Manager-Taisho Pharmaceutical (Thailand)

การได้เรียนรู้กับตัวจริงของวงการ HROD คือทางลัดให้เราเติบโตในอาชีพได้เร็วกว่าปกติ เพราะมีคนคอยแนะนำว่าเรามีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไร เราต้องพัฒนาทักษะจำเป็นอะไรบ้าง เลยทำให้เรามีโอกาสเติบโตในสายงานได้เร็วกว่าคนอื่นๆ  

How it work

ทำไมถึงประสบความสำเร็จ?

หลักสูตรนี้ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ตรงของความสำเร็จ ออกมาเป็นหลักสูตรสั้น กระชับ เพื่อให้ผู้เรียนได้เดินตามทางความสำเร็จได้ไม่ยาก

มีความรู้โดยตรง

ผู้สอนจบการศึกษาด้าน HROD โดยตรง จึงเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรเป็นอย่างดี

มีประสบการณ์ตรง

ผู้สอนมีประสบการณ์ระดับผู้บริหารหลากหลายองค์กร จึงเข้าใจบทบาทภาวะผู้นำ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดี

มีผลลัพธ์พิสูจน์ได้

ผู้ที่ผ่านการโค้ชทุกท่าน มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ ตั้งแต่ระดับ Manager ถึงระดับ Director ในหลายองค์กร

Version 2.0
January 1, 2024

What is inside HR Shortcut

หลักสูตร HR Shortcut นี้ จะไม่เน้นการสอนภาคทฤษฎี แต่จะเป็นลักษณะแนวการโค้ชชิ่งเป็นการส่วนตัว (Private Coaching) เพื่อพัฒนาจุดแข็ง และเติมเต็มจุดอ่อนให้กับผู้เรียน
โดยผู้เรียนจะได้รับการโค้ชต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม

ผู้เรียนจะได้ปรับวิธีคิดใหม่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นหลังจากนี้

มีกระบวนการวัด วิเคราะห์ความรู้ ทักษะ เพื่อหา Gap และให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างใกล้ชิด

โค้ชเส้นทางลัดในการทำงาน เพื่อให้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้บริหาร ที่ไม่มีในตำราหรือสถาบันไหนเปิดสอน

กลยุทธ์และเคล็ดลับของศิลปะแห่งการบริหารเจ้านาย ผู้กำหนดชะตาและความก้าวหน้าในการทำงาน

เรียนรู้เครื่องมือสมัยใหม่ และ ทักษะอนาคต (Future skill) ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูง โดยที่ออกแรงไม่มาก

ลงทะเบียนเรียน
Quote today

"จงเรียนลัดความสำเร็จ จากคนสำเร็จ
เพื่อก๊อบปี้ความสำเร็จ"