hr thailand club

เก่งไปทำไม เก่งเพื่อใครกันแน่?

22 August 2021

ทักษะมีไว้สร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น

ทักษะหรือความเก่งที่เรามีนั้น หาใช่มีเพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ 

แต่แท้จริงแล้ว มีไว้เพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น

มนุษย์มี Pain Point ต้องอาศัยทักษะของผู้อื่นแก้ไข

มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาไม่สมบูรณ์แบบ ยังมีช่องโหว่ และปัญหาต่างๆมากมาย ที่เรียกว่า pain point 

ทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้น เราต้องไปอาศัยทักษะของผู้อื่น เพื่อแก้ปัญหาให้เรา

เช่น เมื่อร่างกายเจ็บป่วย ก็ต้องอาศัยทักษะและความสามารถของหมอ 

เมื่อหิวต้องการทานข้าว ก็ต้องอาศัยทักษะการปลูกข้าวของชาวนาเป็นต้น

มนุษย์มี Pain Point ต้องอาศัยทักษะของผู้อื่นแก้ไข

ดังนั้น การพัฒนาทักษะ จึงเป็นไปเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้อื่น

ซึ่งผลประโยชน์ที่ย้อนกลับมาสู่ตน เป็นเพียง “ผลพลอยได้” เท่านั้นเอง

อุปมา คนเราก็คล้อยจิ๊กซอว์ที่มีความบกพร่องที่ต้องการทักษะของผู้อื่นเข้ามาเติมเต็มให้กันและกัน

ทุกข์ภายนอกแก้ไขด้วยทักษะผู้อื่น ทุกข์ถาวรพ้นได้ด้วยตนเอง

หากกล่าวโดยรวมทุกข์ภายนอก แก้ไขได้ด้วยทักษะของผู้อื่น

แต่การแก้ไขให้พ้นทุกข์ถาวร แก้ไขได้ด้วยตัวเราเองเท่านั้น

จงใช้ทักษะที่มีสร้างคุณค่าเพื่อประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านเถิด

Copyright © 2019. ardhann.com
Top crossmenu