7 Future Skill คืออะไร ทำไมถึงจำเป็นสำหรับโลกเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy)

โลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) กำลังเข้าสู่ยุคปฏิวัติทักษะอีกครั้ง ซึ่งจะคล้ายกับการปฏิบัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 17 ในอดีต (ครั้งนั้นเป็นการเอาเครื่องจักรมาแทนแรงงานคน) แต่การปฏิวัติในครั้งนี้ผู้ที่จะอยู่รอดได้นั้นต้องมีความพยายามยกระดับทักษะของตนเองให้มาก และทำให้รวดเร็วกว่าเดิม ทั้ง Soft skill และ Hard skill

AI (Artificial Intelligence) และ internet เข้ามามีบทบาทในการทำงานเป็นอย่างมาก การใช้ Command prompt หรือทักษะที่เราสั่งการให้ AI ช่วยทำงานให้เราอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นพื้นฐานในทุกๆการทำงานเลยก็ว่าได้ ใครที่เก่งการใช้คำสั่งย่อมได้ผลงานที่ดีกว่าแน่นอน

Future skill คืออะไร ทำไมถึงสำคัญมาก

Future skill คือทักษะที่จำเป็นในโลกเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ซึ่งกำลังเกิดขึ้น ทักษะเหล่านี้จะยังมีความสำคัญและจำเป็นไปอีกอย่างน้อยๆ 10 ปี ส่วนทักษะอื่นๆ ที่มีในปัจจุบัน ก็จะค่อยๆหายไปภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับต่อจากนี้

“ไม่ว่าจะมีอาชีพทำงานประจำ หรือทำธุรกิจของตนเอง ที่ต้องการเติบโต หรืออยู่รอดในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ให้รีบพัฒนาทักษะอนาคตเป็นการเร่งด่วนเลย”

future skill

Future skill มีอะไรบ้าง

Future skill set มีอย่างน้อย 7 ทักษะ ที่สามารถใช้ได้ตลอดกาล หรือที่เรียกว่า Evergreen Skills ซึ่งได้แก่

1. ทักษะการเขียนและการเขียนคำโฆษณา (Writing and Copywriting Skill)

ทักษะการเขียน เป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอาชีพต่างๆ ตั้งแต่การเขียนบทความลงบนสื่อต่างๆ ไปจนถึงการเขียนคำโฆษณาสำหรับโฆษณา การมีความสามารถในการเขียนเนื้อหาที่น่าสนใจ โน้มน้าวใจ และการมีส่วนร่วม จะนำไปสู่โอกาสในการทำงานในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของตนเอง หรือทำงานให้องค์กรก็ตาม

2. การขายและการโน้มน้าวใจ (Sales and Persuasion Skill)

ความสามารถในการขายและโน้มน้าวใจเ ป็นทักษะที่เป็นอมตะ อยู่เหนือกาลเวลาตลอดไป ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า บริการ หรือไอเดียต่างๆ การเรียนรู้เทคนิคการขายจนเชี่ยวชาญ และเข้าใจจิตวิทยาผู้บริโภคได้นั้น ถือว่าเป็นประตูสู่โอกาสในการสร้างรายได้มหาศาลเลยทีเดียว

3. การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Skill)

ในโลกยุคดิจิทัล การตลาดดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความต้องการสูงมาก การทำความเข้าใจช่องทางการตลาดออนไลน์ การเพิ่มประสิทธิภาพคำค้นหา (SEO) การตลาดบนโซเชียลมีเดีย และการสร้างเนื้อหา (Create contents) ที่ช่วยโปรโมตผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ Personal brand ล้วนต้องใช้ทักษะทางด้าน Digital Marketing ทั้งนั้น

4. การออกแบบกราฟิก (Graphic Design Skill)

การสื่อสารด้วยภาพนั้นทรงพลังมาก และทักษะการออกแบบกราฟิกก็เป็นที่ต้องการอย่างมาก ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โลโก้ และสื่อทางด้านการตลาดที่ดึงดูดสายตาผู้คน ผู้ที่มีความสามารถด้านนี้ สามารถทำเป็นฟรีแลนซ์ เอเจนซี่ หรือเป็นงานประจำก็ได้

5. การพัฒนาเว็บ (Web Development Skill)

ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอินเทอร์เน็ต การพัฒนาเว็บไซต์ต่างๆ ยังคงมีคุณค่าสูง ความเชี่ยวชาญในภาษาเขียนโค้ด เช่น HTML, CSS และ JavaScript สามารถนำไปสู่โอกาสในการสร้างเว็บไซต์ เว็ปแอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆ

6. การจัดการทางการเงิน (Financial Management Skill)

ทักษะการจัดการทางการเงิน มีความสำคัญต่อความสำเร็จส่วนตัวและธุรกิจ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณ การลงทุน และการวางแผนทางการเงินสามารถช่วยให้บุคคลเสนอบริการให้คำปรึกษาทางการเงิน หรือจัดการการลงทุนของตนเองเพื่อสร้างความมั่งคั่งได้

7. กวดวิชาและการสอน (Tutoring and Teaching Skill)

การเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นที่ต้องการอยู่เสมอ ทำให้การกวดวิชา ติวเข้ม และการสอนทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอนพิเศษทางวิชาการ บทเรียนภาษา หรือการฝึกทักษะเฉพาะทาง การแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญ ยังคงสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และมหาศาลได้อีกด้วย

สรุป

การพัฒนาและฝึกฝนทักษะอนาคตที่เป็นอมตะเหล่านี้ (Evergreen skills) จะช่วยให้สร้างสร้างรายได้และโอกาส ในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ให้พิจารณาเลือกทักษะที่สอดคล้องกับความสนใจ และจุดแข็งของคุณ โดยใช้เวลาในการฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ และสำรวจช่องทางต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของคุณเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป

รวมบทความ

Future skill

การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (Future skill) นั้นอย่าไปเสียเวลาเรียนรู้อะไรที่ไม่ใช่ทักษะทำเงิน ให้มุ่งพัฒนา evergreen skill โดยให้ขายสินค้า Digital products ด้วยการทำธุรกิจแบบคนๆเดียว (Solopreneur)

อ่านเพิ่มเติม