HR คืออะไร ทำไมถึงจำเป็นและสำคัญมากในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

HR คืออะไร

HR คือ ทรัพยากรบุคคล ย่อมาจาก Human resources มีความหมายรวมไปถึงบุคลากรทุกคนในองค์กร ไม่ใช่แค่หน่วยงานฝ่ายบุคคล หรือ พนักงาน hr อย่างที่เข้าใจกันเท่านั้น ซึ่ง hr นั้นมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะการทำงาน การแข่งขันล้วนต้องใช้ทักษะ (Skill) ที่อยู่ในตัวของพนักงานเป็นตัวขับเคลื่อน

หากพูดให้เห็นภาพ โดยเปรียบเทียบในสมรภูมิรบ hr คือกองทัพ คือทหารทุกๆคน โดยมี Top ของ hr หรือผู้บริหารสูงสุดที่บัญชาการรบ ทำหน้าที่เป็นแม่ทัพ

ซึ่งอัตราค่าจ้างหรือค่าตัวของแต่ละคน ก็ล้วนขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละคนที่มีแตกต่างกันทั้งด้าน hard skill & soft skill เป็นต้น

hr
hr

บุคลากร (hr) สำคัญอย่างไร

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital economy) ทักษะที่สร้างรายได้ และอาชีพที่จะอยู่ได้ในโลกยุคดิจิตอล จะเป็นพวกงาน Creative งานที่ใช้ Soft skill เป็นหลัก ซึ่งทักษะเหล่านี้ AI หรือหุ่นยนต์ทำแทนเราไม่ได้

ประกอบกับอีกหลายวิชาชีพจะล้มหาย และมีอาชีพเกิดใหม่ที่ขาดแคลน ก็จะเกิดการแย่งชิง Digital Talent อย่างแน่นอน

ฝ่าย HR ในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคลากรตั้งแต่สรรหา พัฒนา รักษา จ่ายค่าตอบแทน ไปจนพ้นสภาพความเป็นพนักงาน จึงต้องปรับเปลี่ยนตัวเองก่อนในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เร่งพัฒนา Future skill ให้กับบุคลากรเป็นการด่วน!

รวมบทความ

Human Resources

การประเมิน 360 องศา

ตัวอย่างของคำถามที่ใช้ในการประเมิน 360 องศา หรือ 360 degree feedback ซึ่งประกับด้วยคำถามแบบปลายเปิดหรือแบบปิด ซึ่งมีผลต่อปริมาณหรือคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม
360 degree feedback

การประเมิน 360 องศา หรือ 360 degree feedback เป็นระบบประเมินที่องค์กรต่างๆนำมาใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกระบวนการพัฒนาระดับผู้นำ

อ่านเพิ่มเติม
Training plan

5 ขั้นตอนการทำโปรแกรมฝึกอบรม (Training Plan)แบบ step by step สำหรับ HRD มือใหม่หรือมืออาชีพ เมื่อทำออกมาจะกลายเป็น HRD Professional แน่นอน

อ่านเพิ่มเติม
e learning

Flow space รูปแบบการจัดกิจกรรมออนไลน์เสมือนจริง ที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุด ทำให้การทำ workshop เป็นเรื่องง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างประสบการณ์ที่่น่าประทับใจได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม
Performance Management

Modern PMS : Performance management system (ระบบวัดและประเมินผลงานสมรรถนะสูง รูปแบบใหม่) เป็นระบบที่นำไปใช้กับองค์กรต่างๆที่ได้ผลมาแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
การประเมินผลงาน

อย่างที่ทราบกันว่าเกือบทุกองค์กร ที่ใช้ระบบวัดและการประเมินผลงานประจำปี เพื่อนำมาเป็นเกณฑ์การปรับค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจำปี แต่ทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม