HR คืออะไร ทำไมถึงจำเป็นและสำคัญมากในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

HR คืออะไร

HR คือ ทรัพยากรบุคคล ย่อมาจาก Human resources มีความหมายรวมไปถึงบุคลากรทุกคนในองค์กร ไม่ใช่แค่หน่วยงานฝ่ายบุคคล หรือ พนักงาน hr อย่างที่เข้าใจกันเท่านั้น ซึ่ง hr นั้นมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะการทำงาน การแข่งขันล้วนต้องใช้ทักษะ (Skill) ที่อยู่ในตัวของพนักงานเป็นตัวขับเคลื่อน

หากพูดให้เห็นภาพ โดยเปรียบเทียบในสมรภูมิรบ hr คือกองทัพ คือทหารทุกๆคน โดยมี Top ของ hr หรือผู้บริหารสูงสุดที่บัญชาการรบ ทำหน้าที่เป็นแม่ทัพ

ซึ่งอัตราค่าจ้างหรือค่าตัวของแต่ละคน ก็ล้วนขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละคนที่มีแตกต่างกันทั้งด้าน hard skill & soft skill เป็นต้น

hr
hr

บุคลากร (hr) สำคัญอย่างไร

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital economy) ทักษะที่สร้างรายได้ และอาชีพที่จะอยู่ได้ในโลกยุคดิจิตอล จะเป็นพวกงาน Creative งานที่ใช้ Soft skill เป็นหลัก ซึ่งทักษะเหล่านี้ AI หรือหุ่นยนต์ทำแทนเราไม่ได้

ประกอบกับอีกหลายวิชาชีพจะล้มหาย และมีอาชีพเกิดใหม่ที่ขาดแคลน ก็จะเกิดการแย่งชิง Digital Talent อย่างแน่นอน

ฝ่าย HR ในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคลากรตั้งแต่สรรหา พัฒนา รักษา จ่ายค่าตอบแทน ไปจนพ้นสภาพความเป็นพนักงาน จึงต้องปรับเปลี่ยนตัวเองก่อนในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เร่งพัฒนา Future skill ให้กับบุคลากรเป็นการด่วน!

รวมบทความ

Human Resources