hr thailand club

เพิ่งเข้าใจกับคำว่า "วิบากกรรมคลาย"

12 February 2021

เพิ่งเข้าใจกับคำว่า วิบากกรรมคลาย


เมื่อก่อนเคยคิดว่า วิบากคลาย คือ สมมติไม่เดือดร้อน
ภาระผ่อนบ้าน ผ่อนรถหมด ลูกๆเรียนจบมีงานทำ
.
การเข้าใจแบบนี้เป็นเพียงแค่ภาคหยาบ
แค่ภาคสมมติโลกๆเท่านั้น
.
แท้จริงแล้ว วิบากคลาย คือ คลายที่ใจ
ตรงนี้เห็นชัด ภายใต้สมมติที่ยุ่งยากวุ่นวายในปัจจุบัน
เพราะพิษโควิด และวิกฤติเศรษฐกิจ
ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วง
.
แต่มันคลายได้ เบาได้
เพราะโลกด้านนอกไม่ได้ส่งผลกระทบต่อใจที่อยู่ด้านใน
แม้ไม่มี ใจก็ไม่เป็นทุกข์ ถึงมี ใจก็ไม่ไปหลงยึด
เมื่อใจวางได้ วิบากกรรมก็เลยคลาย
.
หลวงพ่อกล้วย ท่านเมตตาสอนว่า

ทุกคนไม่ว่าจะสร้างบารมีไว้มากขนาดไหน

ก่อนจะเริ่มเข้าสู่ความเห็นถูก

สัมมาทิฏฐิเปิดทาง แยกรูปแยกนามได้

วิบากจะต้องคลายก่อน ถึงจะได้เห็นจุดนี้

ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นความเห็นถูก เห็นการแยก การคลาย
จุดเริ่มต้นของวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริง
.
เมื่อสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยม
เจริญภาวนาให้ถูกต้อง
ก็จะถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันทุกคน
.
เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ

Copyright © 2019. ardhann.com
Top crossmenu