หลักสูตรฝึกอบรม (Training Courses)

หลักสูตรฝึกอบรม (Training Courses) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบและพัฒนามาจากประสบการณ์ตรง ที่ได้พัฒนาบุคลากรและองค์กรชั้นนำมาร่วม 25 ปี ซึ่งครอบคลุมทักษะต่างๆ เช่น

  • Future skill
  • Soft skill
  • Hard skill
  • Mindset
  • Leadership

In-House Training Course

Leadership

หลักสูตร ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ คิดสู่ใจ ไหลเป็นปัญญา (Transformational Leadership)
รายละเอียดหลักสูตร
modern pms

Modernize PMS

หลักสูตร ระบบจัดการผลงานสมรรถนะสูงแนวใหม่
(Modernize Performance Managemment System)
รายละเอียดหลักสูตร

Personal Productive

หลักสูตรเพิ่มผลผลิตส่วนบุคคล (Personal Productive) ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเทคนิคทำน้อย แต่ได้ผลลัพธ์มหาศาล (Slight Edge)
รายละเอียดหลักสูตร
HR Shortcut

HR Shortcut

เรียนลัดทักษะเป็น "ผู้บริหารระดับสูง" สายงานด้าน Human Resources
รายละเอียดหลักสูตร