hr thailand club

Turning Point : จุดพลิกผัน สู่หนทางอันประเสริฐ

9 February 2021

จุดพลิกผันสู่การเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณ

การเกิดของมนุษย์ครั้งแรก ถือเป็นการเกิดทางกาย
ส่วนการเกิดใหม่ครั้งที่สองนั้น เป็นการเกิดทางจิตวิญญาณ
ซึ่งการเกิดใหม่นี้ มักมีจุดพลิกผัน หรือจุดกลับตัว ที่ต้องประสบหรือมีเหตุให้เห็นทุกข์ขึ้น
เช่น ประสบอุบัติเหตุ, สูญเสียคนรัก, ตกงาน, ธุรกิจเจ๊ง อะไรต่างๆ ประมาณนี้
.
การเกิดใหม่ทางจิตวิญาณเพื่อก้าวไปสู่หนทางอันประเสริฐนั้น
ที่สำคัญต้องมีพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง
ผมเองพูดได้เต็มปากเลยว่า
ธรรมะหรือแนวทางที่หลวงพ่อกล้วยท่านเมตตาสอนนั้น
เป็นแนวทางอันประเสริฐจริงๆ
ทั้งตัวท่านเองและธรรมะของท่านช่างงดงามในใจเราเสมอ
.
ท่านเมตตาเล่าให้ฟังว่า ...

หลังบวช 10 กว่าวัน ใจท่านคลายออกจากขันธ์ห้า (แยกรูปแยกนาม)

บวชได้ 4 ปี ใจท่านนิ่ง อาการขันธ์ห้าไม่มี

บวชได้ 6 ปี สติปัญญาท่านหยุดค้นคว้า (เต็มรอบ)

ผ่านมาร่วม 30 กว่าปีแล้ว ที่ใจท่านไม่เกิดเลย

กราบ กราบ กราบ
พ่อแม่ ครูบาอาจารย์
ที่ทำให้พบการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณขึ้น
.
แม้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต
ไม่แน่ เหตุการณ์ครั้งนี้อาจเป็น Turning Point
ที่สำคัญในชีวิตของใครหลายคนก็เป็นได้
.
เป็นกำลังใจให้ถึงจุดหมายปลายทางครับ

Copyright © 2019. ardhann.com
Top crossmenu