3 เทคนิค การสร้างแรงจูงใจเชิงบวกที่ได้ผลดี มีงานวิจัยรองรับ

Motivation คือจิตวิทยาที่ควบคุมหรือกระตุ้นพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งในอดีตมักใช้แรงจูงใจเชิงลบ เช่น การขู่ กดดันให้กลัว ซึ่งมักไม่ได้ผลและไม่ยั่งยืน

Reading Time: 0 min.

แรงจูงใจ

บนเส้นทางที่ทุกคนต่างก็แสวงหาความก้าวหน้า หรือ ต้องการพัฒนาตนเอง โดยต้องมีแรงจูงใจ (Motivation) ทั้งภายในและภายนอก เพื่อปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของตนเอง (Mindset) หรือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างของตัวเอง จากความคุ้นชินแบบเดิมๆ

ในทำนองเดียวกัน เราเองก็ปรารถนาที่จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นลูกๆ แฟน คู่ค้า หรือเพื่อนร่วมงาน ล่าสุดได้มีงานวิจัยชี้ให้เห็นถึงแง่มุมสำคัญของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (แรงจูงใจ) ที่สามารถเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลง และรับมือกับความท้าทายได้ โดยบทความนี้จะเจาะลึกกลยุทธ์แรงจูงใจที่ใช้กันทั่วไป ข้อจำกัดของวิธีการ และข้อเสนอการปรับเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์เชิงบวก เพื่อบรรลุการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามต้องการ

กลยุทธ์เชิงบวก

แรงจูงใจคืออะไร และแรงจูงใจมีอะไรบ้าง

แรงจูงใจ ภาษาอังกฤษ คือ Motivation หมายถึง สิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความต้องการ (Needs) พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ [ที่มา wikipedia.org]

แรงจูงใจ ประกอบด้วย แรงจูงใจภายในและภายนอก (Intrinsic and Extrinsic Motivation) ซึ่งส่งผลกระตุ้นให้แสดงออกทางพฤติกรรมแตกต่างกันไป

แรงจูงใจภายในและภายนอก

หลุมพรางกลยุทธ์แรงจูงใจแบบเดิมที่เน้นความกลัว

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนใหญ่ที่เราพบเห็นโดยทั่วไป จะใช้กลยุทธ์ที่สร้างให้เกิดความกลัว โดยเชื่อว่าการขู่ หรือคำเตือนจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการกระทำ

แนวคิดตามหลักจิตวิทยาประเภทนี้ถูกฝังลึกมาอย่างยาวนาน เช่น การรณรงค์ด้านสุขภาพและด้านนโยบายอื่นๆ มักใช้วิธีสร้างความกลัวเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการกระทำ แต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้ลบล้างข้อสันนิษฐานหล่านี้ แม้ว่าความกลัวและคำเตือนจะส่งผลในระยะสั้น แต่ก็มักจะไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืนได้ ตัวอย่างเช่น ภาพกราฟิกบนซองบุหรี่ไม่สามารถยับยั้งผู้สูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาบางชิ้นเผยให้เห็นว่า รูปภาพเหล่านั้น ไม่ช่วยลดจำนวนของคนสูบ หรือช่วยให้คนเลิกบุหรี่มากขึ้นแต่อย่างใด

เชิงลบ

พื้นฐานของมนุษย์ไม่ชอบทำตามคำขู่หรือคำเตือน

เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังความล้มเหลวของกลยุทธ์ที่ใช้ความกลัวเป็นแรงจูงใจนั้น มาจากจิตวิทยาของมนุษย์ เช่นเดียวกับที่สัตว์ตอบสนองต่อความกลัวด้วยการเย็นชา หรือไม่ก็วิ่งหนีไปเลย มนุษย์เองก็มักจะปิดกั้นตัวเองเมื่อเผชิญกับความกลัว และแสดงออกทางอารมณ์เชิงลบ แทนที่จะส่งเสริมการกระทำ คำเตือนสามารถกระตุ้นกระบวนการคิดหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง หรือแม้แต่นำไปสู่การหลีกเลี่ยงได้ ตัวอย่างที่ชอบพูดติดตลกว่า กฎมีไว้ให้แหก เป็นต้น

ความกลัว

อิทธิพลของวัยมีผลต่อแรงจูงใจ

จากงานวิจัยที่ได้สำรวจในกลุ่มอายุต่างๆ แสดงให้เห็นว่าในแต่ละกลุ่มอายุนั้นต่อต้านคำเตือน หรือคำขู่ และข้อมูลเชิงลบ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าผู้คนมักจะเปิดรับข้อมูลเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ แนวโน้มนี้เป็นได้จากทุกวัย ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ ที่น่าสนใจคือ วัยรุ่นและผู้สูงอายุพยายามดิ้นรนหลีกหนีจากแรงจูงใจเชิงลบที่เป็นคำเตือนหรือคำขู่ ส่วนกลุ่มวัยกลางคนแสดงความสามารถที่ดีขึ้นในการเรียนรู้จากข้อมูลเชิงลบ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการรับรู้ต่อคำเตือน คำขู่เชิงลบ แตกต่างกันไปตามช่วงอายุ

อิทธิพลของวัย

พลังของกลยุทธ์แรงจูงใจเชิงบวก

แทนที่จะไปพึ่งพาความกลัวและการข่มขู่ จากการศึกษาวิจัยล่าสุด พบว่าการใช้แรงจูงใจเชิงบวก 3 ประการ สามารถเป็นแรงจูงใจที่ช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบของแรงจูงใจ ได้แก่

  • แรงจูงใจทางสังคม
  • การชื่นชมและให้รางวัลทันที และ
  • การติดตามความคืบหน้าเป็นระยะๆ

1. แรงจูงใจทางสังคม

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมโดยพื้นฐาน มักจะชอบเลียนแบบพฤติกรรมของผู้อื่น การใช้ประโยชน์จากหลักจิตวิทยาแรงจูงใจนี้จึงได้ผลดี เช่น การแสดงพฤติกรรมเชิงบวกในกลุ่มเพื่อนๆ สามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลียนแบบ ตัวอย่างเช่น การชำระภาษีรายได้ เมื่อคนส่วนใหญ่จ่ายภาษีตรงเวลา จะมีส่วนอย่างมากที่คนอื่นๆจะปฏิบัติตามอย่างมีนัยสำคัญ

2. การชื่นชมและให้รางวัลทันที

ในเชิงจิตวิทยา มนุษย์มักให้ความสำคัญหากได้รับการชื่นชม หรือได้รับรางวัลทันทีมากกว่าการรอผลประโยชน์ในอนาคต ซึ่งแรงจูงใจเชิงบวกกับการให้รางวัลในทันทีนี้ สามารถกระตุ้นให้สนองตอบได้ดีกว่าการหวังผลในระยะยาว

3. การติดตามความคืบหน้าเป็นระยะๆ

การใส่ใจ ติดตามความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ เป็นแรงจูงใจที่ทรงพลัง การชื่นชมถึงความสำเร็จเล็กๆน้อยๆช่วยให้บุคคลมีความรู้สึกถึงการใส่ใจ และรู้สึกพึงพอใจ ตัวอย่างเช่น ในการรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน หากมีการติดตามความคืบหน้าเป็นระยะๆ ก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียว

การชื่นชม

ข้อสรุปเกี่ยวกับแรงจูงใจเชิงบวก

โดยสรุปแล้ว กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจด้วยวิธีการกระตุ้นให้เกิดความกลัว หรือการข่มขู่ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น แท้จริงแล้วมักไม่ได้ผล และยังก่อให้เกิดการต่อต้าน การหลีกเลี่ยง ล้มเหลวในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอีกด้วย

ส่วนการใช้กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจเชิงบวก ในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ปรากฎว่ามีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยใช้เทคนิคทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ แรงจูงใจทางสังคม, การชื่นชมและให้รางวัลทันที และการติดตามความคืบหน้าเป็นระยะๆ ช่วยส่งเสริมนิสัยเชิงบวกและการแสดงออกทางพฤติกรรมได้ยั่งยืนกว่า

Motivation
Motivation
Tags:

Related posts

mindmap

วิธีทำ Mindmap สวยๆ 2 นาที ด้วย chatgpt ฟรีทั้ง Mac และ PC 

Reading Time: 3 min.

Mindmap ง่ายๆ 2 นาที โดยใช้คำสั่งใน chatgpt เขียน mindmap จากนั้นนำ markdown ไปวางในเว็บทำ mind map ออนไลน์ หรืออาจจะเป็น app หรือโปรแกรมทำ mind map ก็ได้

อ่านเพิ่มเติม
Mind map สวยๆ

5 โปรแกรมสร้าง Mind Map สวยๆ สำหรับ Project Management

Reading Time: 5 min.

5 โปรแกรมสร้าง Mind Map สวยๆ สำหรับ Project Management นอกจากนี้ยังนิยมนำ มายแมพ ไปใช้งานอื่นๆ เช่น ระดมสมอง วางแผนงาน หรือจัดระเบียบงาน

อ่านเพิ่มเติม
life balance

2 ทางเลือกแบบไหน Life Balance หรือไร้บาลานซ์

Reading Time: 1 min.

ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมากว่า 2 ปี ได้บริษัทส่วนใหญ่จะให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้าน (Work from Home) หรืออาจจะจัดกะการเข้าสำนักงานเป็น 2 กลุ่ม A, B เพื่อสลับวันทำงาน ลดจำนวนความแออัดของพนักงานลง

อ่านเพิ่มเติม